Välkomen!

Antagligen har ni hamnat här för att ni söker Elektriker och är i behov av vår kompetens och vårt ansvar att uföra elinstallationer.
Vi hoppas då att ni har gjort det av någon av nednstående anledningar, då vi har som ambition att endast utföra fullständigt seriösa uppdrag och…

  • Att inte låta föråldrade installationer eller utrustning hindra synen på kvalitet och miljötänkande.
  • Att visionen om livskvalitet, ny design, ny teknik och utnyttjande av de senaste “greppen”, kanske mindre elförbrukning eller bara det där “lilla extra”, inte alls bara är drömmar utan helt enkelt helt möjligt eller kanske rentav nödvändigt, men…
  1. Är de nuvarande installationerna med er i tiden?
  2. Är de kontrollerade,  uppdaterade den senaste 10-års perioden, kanske senare eller längre tillbaks?
  3. Är de tillräckligt säkra och anpassade för att kännas trygga?
  4. Funderat på att renovera, bygga om, bygga ut, bygga nytt och/eller bara byta ut?
  5. Kanske är ni bara missnöjda med de gamla föråldrande installationerna och/eller elutrustningen.
  • Elsäkerhetsverket, som vi arbetar efter, anpassar med sina samarbetsorgan successivt Sveriges gälland föreskrifter för elektriska installationer så att säkerhet, berörigsskydd, EMC (förbyggande av elektriska störningar) och användingsområde ska vara det bästa lämpliga för användarna eller de som befinner sig i dess närhet.
  • Ägaren/ägarna av anläggningen är därför enligt lag ansvariga för dess skick och förebyggande mot olyckor, efter att vi som Elinstallatör har lämnat över installationerna*