Tjänster

 • Vi utför tjänster huvudsakligen inom elbranschen för:
 1. Privat personer som äger bostäder, lägenheter, hus, lantbruk och/eller tillhörande byggnader (med eller utan ROT)
 2. Företag inom service sektorn, offentliga sektorn, handel, bostadföretag, föreningar mm…
 3. Nyproduktion av bostäder, industri, kontors fastigheter och liknande anläggningar (Entreprenad)
 • Vi utformar en total eller etappvis, utförd strategi för att uppnå den optimala effektiviteten i er elkonsumtion, allt efter ert behov.
 • Ingår Installation, Material, Utförande, Kontroll, Avprovning, Driftsättning och Instruktion/Genomgång
 • Kalkyl, Projektering, Rekommendation, Upphandling och Projektavtal.
 • Innovativa, Normenliga och tillförlitliga Eltekniklösningar
 • Kvalitet, Design, Miljömedvetenhet och Energi effektivisering.
 • Service och Jour med omfattande Teknisk Hjälp och Support.
 • Kortsiktiga, Långsiktiga, Totala, Etappvisa, Delvisa, kombinerat eller i enstaka lösningar

Sammanfattningsvis: Vi har stor samlad erfarenhet med fulständiga Elinstallationsbehörigheter och Certifikat!